Aventi Intelligent Communication

Teknologiske kommunikasjons- og informasjonsløsninger for økt sikkerhet, bedre fremkommelighet og forutsigbarhet.

DIGITAL INFRASTRUKTUR

Vi leverer fremtidsrettede og smarte teknologi- og kommunikasjonsløsninger og tjenester til samferdselssektoren nasjonalt og internasjonalt.

Aventi Intelligent Communication designer, utvikler og leverer informasjons- og kontrollsystemer som ivaretar sikkerhet, fremkommelighet og forutsigbarhet i den digitale infrastrukturen.

Sammen med våre kunder og samarbeidspartnere utvikler vi konseptuelle mobilitetsløsninger som baserer seg på teknologiske standarder og spesifikasjoner.

Aventi Intelligent Communication ble etablert i januar 2017.

Fokusområder og kompetanse

Vi unytter vår kjernekompetanse innen systemintegrasjon og prosjektgjennomføring for å skape verdier og bærekraftige løsninger i det nye mobilitetsområdet:

  • Sømløs informasjonsflyt mellom kjøretøy og infrastruktur
  • Innhenting av sensordata fra vegkant og kjøretøy
  • Presis posisjonering for selvgående kjøretøyer
  • Høyt sikkerhetsnivå og selvredningsteknologi

Selskapet tilbyr både bred og spisset kompetanse innen digital infrastruktur og mobilitet, og arbeider med en rekke konseptløsninger innen transportteknologi og autonome kjøretøy.

AIC jobber tett med vegmyndigheter, akademia, forskning og strategiske samarbeidspartnere for å løse utfordringer som fremtidens transport- og mobilitetsløsninger krever.

Nytteverdier

Våre løsninger bidrar til:

  • Effektive løsninger, presis informasjon og beslutningsgrunnlag for transportaktører og trafikanter
  • Å gi støtte til autonome kjøretøy
  • Å øke graden av selvredning ved branner og andre alvorlige hendelser i tunneler og langs vei
  • Bedre trafikkflyt og regularitet
  • Mer effektiv parkeringshåndtering
  • Forebygge ulykker og andre uønskede hendelser

Aventi Group – kompetanse innen elektro, automasjon, mobilitet, prosjektering og prosjektledelse på ett sted.