Trafikk og samferdsel

En viktig del av virksomheten til Aventi er innen trafikk og samferdsel, hvor vi har lang erfaring i markedet.

Vi leverer systemer for styring, regulering og overvåkning, inkludert videoovervåkning, samt elektroinstallasjoner innen samferdsel - både for vei og jernbane.

Vi påtar oss stadig større prosjektoppdrag.

E6 Langset – Labbdalen som omfatter tre veitunneler og jernbanetunneler.
Tidligere har vi levert overvåkning til Strindheimtunnelen, Ringvei vest i Bergen og Bjørvikatunnelen i Oslo. Vi har også levert SRO og nettverk til utvidelse av E18 og Tønsbergpakken i Vestfold, Eidet tunnel i Østfold, Kleivenetunnelen i Drammen, og Nordbytunnelen og Smiehagen tunnel på E6 utenfor Oslo – for å nevne noen.

Hva leverer vi?

Systemer for SRO (styring, regulering og overvåkning)

Videoovervåking

Elektroinstallasjoner innen samferdsel – både for vei og jernbane.

Service, drift og vedlikeholdsavtaler.

I tillegg til elektro- og overvåkningssystemer for tunneler leverer vi også styring til veilysanlegg.

Vi har levert slike systemer til riksvei 2 som er en utvidelse av veilyset på E6 Oslo-Gardermoen, og på strekninger på den utvidede veien mellom Gardermoen og Hamar. Aventi leverer også support- og servicetjenester, og har ansvaret for de fleste tunnelene i Akershus i tillegg til Eidet tunnel i Østfold.

Prosjekter

Klikk deg inn og se litt av hva vi har bistått med. Se flere prosjekter