Technology signerer kontrakt med KB Electrotech

Technology signerer kontrakt med KB Electrotech

  • 14. mai 2013

Aventi Technology har signert en kontrakt med KB Electrotech. Prosjektet er den nye veitunnelen, Strindheim Tunnel, gjennom sentrum av Trondheim. Den nye tunnelen vil resultere i mindre trafikk gjennom sentrum og øke effektiviteten og sikkerheten i trafikken.

Prosjektet omfatter leveranse av komplett SRO-, AID-system og nettverk.

 

Strindheim

Kunde: KB Elektrotech
Sluttkunde: Statens Vegvesen RM
Leverandør status: Underentreprenør
Tidsrom: september 2012 – juli 2014

Kontrakten omfatter:

  • Leveranse av komplett SRO-system
  • Etablere et hardware redundant system ved hjelp av Allen Bradley PLS
  • Leveranse av komplett AID-system basert på Milestone plattformen
  • Designe og levere et komplekst og robust rutet nettverk

 

Strindheim, oversikt

For ytterligere informasjon om prosjektet

http://www.ngi.no/en/About-NGI/VP09/geoscience-activity/The-Strindheim-tunnel