Studentprosjekt: Pumpestasjon for Sunnhordaland Kraftlag

Vårsemesteret 2011 gjennomføres et hovedprosjekt for Høgskolen i Oslo hos Aventi Technology. Prosjektgruppen er studentene Christer Skogstrand, Arild Apeland og Sindre Strømøy.

Hovedprosjektet består i å lage og prosjektere et styresystem til pumpestasjon for oljefylte kabler. Arbeidet gjøres for Sunnhordland Kraftlag som ønsker å oppgradere pumpestasjonene for to av sine undervannskabler. Målet er at styresystemet skal kunne benyttes i en idriftsettelse av pumpestasjonen sommeren 2012. Løsningen for de nye stasjonene blir et konsept/en standard for oppgradering av pumpestasjoner i inn og utland.

Styresystemet består av Allen-Bradley PLS’er som programmeres i Rockwell Software RSLogix 5000. I tillegg til dette lager gruppen en simulator i LabVIEW, som skal benyttes i en FAT (Factory Acceptance Test), og et HMI (Human Machine Interface) som skal kunne fjernbetjenes over GPRS samt fra en driftsentral.

 

Oljefylte kabler er undersjøiske høyspentkabler som benyttes for å transportere spenninger opp mot 525.000 VAC. Kabelen benytter lag med papir og olje som isolasjon og for at sjøvann ikke skal komme i kontakt med kabelen. For å holde rett trykk på oljen i kablene benyttes det pumpestasjoner. Slike kabler kan ha en rekkevidde på 50 km og er de eneste undervannskablene som kan brukes for spenninger over 420.000 VAC.