Studentprosjekt: Oppgradering av Smiehagen tunnel

Våren 2010 har en gruppe studenter fra Høgskolen i Oslo hatt deres hovedprosjekt hos Aventi Technology. Gruppen bestod av: Anders Hægeland, Anders Berge og Martin Sandal. Oppgavens mål har vært å oppgradere og OPC-standardisere styringssystemet til Smiehagen-tunnelen.

Smiehagenområdet innbefatter et 5,7 km langt firefelts vegstrekket. Her er det tunnel i sørgående løp, to store toplanskryss samt et mindre kryss. Totalt er det ca 390 objekter som til sammen har ca 1500 I/O.

Styringssystemet som skal benyttes er en Allen Bradley ControlLogix 5550 PLS. PLS’en får som oppgave å styre alle variable skilt og signaler langs veien i tillegg til vifte og lys- styring i tunnelen. Vegtrafikksentralen skal over OPC kunne se status til skiltene samt styre dem.

Det første gruppen gjorde var å sette seg inn i virkemåten til det gamle styringssystemet og trafikkobjektene. På bakgrunn av dette ble det laget en funksjonsbeskrivelse for anlegget. Dette gav oversikt over hvordan programmet måtte være når vi startet programmeringen.

Signalflyten i anlegget går fra Vegtrafikksentralen til PLS’en og videre ut til trafikkobjektene. På samme måte går statusen tilbake til Vegtrafikksentralen. PLS’en har som oppgave å tyde koden fra Vegtrafikksentralen og sende den til riktig trafikkobjekt.

Prosjektet er levert med en IAT. Dette innebærer at alle funksjoner internt i programmet er testet mellom samtlige utganger i minnet og funksjonene.

Prosjektet har vært lærerikt for hele gruppen. Vi kan særskilt nevne:

– Prosjektstyring, arbeid med større prosjekt i 5 mnd.

– Programmering og strukturering av større PLS-programmer.

– Trafikkstyring, installasjoner tilknyttet veganlegg.

– Utrette konkrete funksjonsbeskrivelser og realisere kode til større anlegg.