Prosjekter

Noen av våre aktuelle og ferdigstilte prosjekter.

Les vårt magasin om potensiell utnyttelse av store datamengder!

Loading

Trafikklysprioritet offentlig transport Stor-Oslo busser og trikker

Brevika varmesentral

Rv4 Gran

E6 Frya – Sjoa

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

E16 Sandvika – Wøyen

Rv13 Jobergtunnelen

Morgendagens C-ITS system for sikrere trafikk

Hålogalandsbrua

Dalsfjordsambandet

SRO for tunneler i Akershus

Ferdigstilte prosjekter

Loading

E6 Langset – Labbedalen

Strindheimtunnelen

Ferdigstilte prosjekter

Holm – Nykirke

Brevika varmesentral