Basert på velprøvd teknologi og åpne standarder

Det nye systemet for prioritering av offentlig transport vil enkelt sagt bestå av tre hovedkomponenter: • Grensesnitt til sentrale databaser for GPS-informasjon om busser, trikker og eventuell annen prioritert trafikk. • En sentralisert prosesseringsenhet for å bestemme betingede prioriteringer. • Grensesnitt til trafikklyskontrollere for å be om prioritet.

Nytt system for trafikklysprioritet for trikk og buss i
Stor-Oslo regionen

Download Press Release as PDF

Oslo har som mål å gjøre byen til et tryggere og grønnere sted ved å redusere biltrafikken med
30% i 2030. Allerede nå er antallet kollektivreisende i Oslo flere enn personbilreisende.
Prioritering av offentlig transport er nøkkelen for byens ambisjoner.
Teknologiselskapene Aventi Technology og Technolution Move vil utvikle, implementere og
vedlikeholde et system som gir betinget prioritet til busser og trikker ved trafikklys. Det nye
systemet utvider og fornyer handlingsrommet og gjør det mulig å sette flere kriterier til
hvordan reiser med offentlig transport blir jevnere og mer pålitelig.

Oslo har en sterk posisjon som en av de grønneste hovedstedene i verden. I Oslo sentrum er det får
privatbiler på veiene, og antall dødsulykker blant fotgjengere og syklister er nær null. Oslo er en av de
tryggeste byene i verden å ferdes i. For at byen skal opprettholde denne posisjonen og oppnå sine
ambisjoner for 2030, må offentlig transport prioriteres, og fremstå sømløs, fleksibel og pålitelig.

Punktlige og komfortable reiser med offentlig transport
Hver dag beveger 2000 busser og trikker seg på kryss og tvers i Oslo og tilhørende Viken-regionen.
Busser og trikker passerer mer enn 400 kryss kontrollert av trafikklys. Det nye prioriteringssystemet
for kollektivtransport vil kontinuerlig overvåke posisjonen på ruten til alle disse kjøretøyene. Systemet
bestemmer prioriteringer basert på krav og trafikklysene justeres deretter. Systemet vil også i stor
grad kunne forhindre uønskede forsinkelser i signallysene. Resultatet er at offentlig transport beveger
seg lettere gjennom byen, og passasjerene vil oppleve punktlige og komfortable reiser. Offentlig
transport i Stor-Oslo-regionen vil bli enda mer pålitelig og et være et attraktivt alternativ til å reise med
bil.
“Vi gleder oss til å få nytt prioriteringssystem for kollektivtransport på plass. Flere muligheter for å
styre prioriteringene for kollektivtransport gir større handlingsrom. Vi ser på dette som et viktig bidrag
for å gjøre det mer attraktivt å velge grønne reiser. I tillegg vil et enklere baksystem vil gjøre det
enklere å overvåke og gjøre endringer i systemet”, Reidun Hauken, signallys spesialist, Bymiljøetaten
Oslo Kommune.

 

Basert på velprøvd teknologi og åpne standarder
Det nye systemet for prioritering av offentlig transport vil enkelt sagt bestå av tre hovedkomponenter:
• Grensesnitt til sentrale databaser for GPS-informasjon om busser, trikker og eventuell annen
prioritert trafikk.
• En sentralisert prosesseringsenhet for å bestemme betingede prioriteringer.
• Grensesnitt til trafikklyskontrollere for å be om prioritet.

 

Kjernefunksjonaliteten til systemet bygges på MobiMaestro®, trafikkadministrasjons-plattformen
utviklet av det nederlandske teknologiselskapet Technolution Move. MobiMaestro er velprøvd
teknologi. Den har en stor installert base i Nederland og resten av Europa. Selv om MobiMaestro gir
mye av den ønskede funksjonaliteten i sin standard versjon, så vil Technolution Move bygge flere
komponenter for å oppfylle de spesifikke kravene til prioritering av Oslo kollektivtransport. Videre kan
systemet brukes til å gi scenarier for spesielle situasjoner, for eksempel veiarbeid, trafikkhendelser og
andre større hendelser. MobiMaestro bygger på åpne standarder for trafikkstyring.
Grensesnittene til Oslo trafikklyskontrollere vil være basert på RSMP, den åpne Road Side
Messaging Protocol som brukes i hele Skandinavia for å kontrollere trafikklys og andre veianlegg.
Bruken av åpne standarder som RSMP forhindrer at man låses fast til en leverandør og vil gi byen
fleksibilitet i forbindelse med fremtidige oppgraderinger av systemet.

“Vi er begeistret over at vi får levere et sofistikert prioritetssystem for offentlig transport i Oslo by,
Viken-regionen og til Statens vegvesen som nasjonal veieier. Vi ser frem til å, sammen med alle
involverte partnere, levere et system som vil bidra til den positive utviklingen av Oslo-regionen”, sier
Danny Vroemen, Senior Internasjonal forretningsutvikler hos Technolution.

 

Systemet vil bli administrert og driftet av norsk selskap.
Det norske teknologiselskapet Aventi, som har lang erfaring innen trafikkløsninger, skal lede
prosjektet. I tillegg er Aventi ansvarlige for å sette opp og administrere det offentlige
transportprioritetssystemet og vertsmiljøet til det. Aventi vil stå for testing og konfigurering av
systemet fremover i driftsfasen. Sammen med Technolution Move vil Aventi levere service og
vedlikehold for systemet i en periode på 10 år.
Basert på gjeldende prosjektplan vil den første leveransen av systemet, omfatte 20 kryss i Oslo, som
skal bli koblet til Public Transport Priority-systemet i løpet 2021. Integrasjonen av alle de 400+
kryssene i systemet forventes å være fullført et års tid etter det.

“Vi takker for den tilliten som Oslo bymiljøetat med partnere har vist oss i dette prosjektet. For Aventi
er denne leveranse en viktig anerkjennelse av den kompetanse Aventi besitter innen avansert
veiovervåkning og styring. Technolution sin MobiMaestro programvare er et av de ledende systemer i
markedet og er en utmerket plattform for prioritetsstyring. For Aventi passer dette som hånd i hanske
for videre satsning innen moderne overvåkning og administrasjon av vei og trafikk”, sier Terje
Hundere, daglig leder i Aventi Group.

Relaterte prosjekter

Loading

Brevika varmesentral

Brevika varmesentral

Rv4 Gran

Rv4 Gran

E6 Frya – Sjoa

E6 Frya – Sjoa

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

E16 Sandvika – Wøyen

E16 Sandvika – Wøyen

Rv13 Jobergtunnelen

Rv13 Jobergtunnelen

Morgendagens C-ITS system for sikrere trafikk

Morgendagens C-ITS system for sikrere trafikk

Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua

Dalsfjordsambandet

Dalsfjordsambandet

SRO for tunneler i Akershus

SRO for tunneler i Akershus