Norges smarteste tunnel?

Strindheimtunnelen

Norges mest høyteknologiske tunnel åpnet 24. juni 2014. Den 2,5 kilometer lange tunnelen har  Aventi Technology utrustet med topp moderne teknologi, og levert systemene som vegtrafikksentralen i Trondheim bruker for å ivareta trafikkflyt, sikkerhet og miljø.

Et av de viktigste sikkerhetstiltakene i tunnelen er å beskytte kablene med nødnettet og lys mot langvarig varme. Kablene i Strindheimtunnelen skal tåle sterk varme i nesten halvannen time.

– Vi er svært stolte av å ha levert styrings-, regulerings- og overvåkningssystemet til det som nå er Norges mest moderne og avanserte tunnel. Vår ekspertise på systemintegrasjon kombinert med topp moderne teknisk utstyr har gitt Statens Vegvesen et SRO-system som er landets mest moderne, sier daglig leder Terje Hundere i Aventi Technology.

Viktige teknologiske elementer i løsningen er redundant PLS-topologi, distribuert I/O på ethernet, switchet ringnett og videobasert AID-system. Det er totalt 4500 I/O fordelt på ca 100 noder som håndteres av PLS-systemet, samt 104 videokamera med hendelsesdeteksjon som gir alarm ved stopp, kø, saktegående trafikk, gjenstander i kjørebanen, røyk, fotgjengere og bil i feil retning.

Og alt er integrert med Vegtrafikksentralen i Trondheim slik at en hver hendelse utover vanlig trafikkflyt blir håndtert med signal- og skiltendringer, bommer eller utrykning basert på hendelsens alvorlighetsgrad.

– God samhandling og dyktige folk har vært viktige suksesskriterier for å nå den planlagte åpningsdatoen, og vi vil berømme samarbeidet med Statens vegvesen og våre underleverandører, sier Terje Hundere.

I tilegg inngikk Aventi Technology i oktober 2013 kontrakt med Statens vegvesen på fullføring av totalentreprisen på elektro og SRO, etter at opprinnelig entreprenør gikk konkurs.

Oppdatert med termiske kamera

I den Strindheimtunnelen er det kompliserte lysforhold i portalåpningene, noe som har ført til mange feilalarmer til Vegtrafikksentralen (VTS).

Feilalarmene må kvitteres ut, og i verste fall kan en feilalarm avlede oppmerksomheten fra en reell hendelse. Hyppige feilalarmer kan også svekke tilliten til AID (Automatic Incident Detection) systemet, og gjøre at responsen på feilalarmer blir redusert.

– Da mister vi hensikten med å ha et godt AID-system, og det er utfordrende, sier Jo Forren, byggeleder elektro ved Statens vegvesen, Region midt.

I Strindheimtunnelen ble løsningen på problemet å installere seks termiske kamera. Disse kameraene fanger opp varmestråling (IR) og leverer en varmesignatur som danner et bilde i stedet for et vanlig optisk bilde. Varmestrålingen fanges opp uavhengig av lysforhold, tåke og eventuell røykutvikling.  Les mer om de termiske kameraene.

E6 Trondheim-Strindheim – parsell Strindheimtunnelen Trondheim

Kunde: Statens vegvesen Region midt

Leverandørstatus: Totalentreprenør

Tidsrom: 2012 – (stipulert ferdigstillelse juni 2014)

Kontraktsverdi : 47 MNOK

Leveranse:

Elektro- , SRO- og AID-leveranse

Omfang: 4500 I/O

PLS-system : Rockwell Allen Bradley, type ControlLogix – redundans

Nettverk : Ethernet/IP i ringløsning (fiberbasert)

Grensesnitt : OPC mot Vegtrafikksentralen i Trondheim

Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon

Videosystem på VTS Trondheim: Komplett leveranse av Milestone plattform og implementering av eksisterende  systemer samt implementering av Strindheimtunnelen

Trafikksystem på VTS Trondheim : Win CC OA fra Norcon

Relaterte prosjekter

Loading

Brevika varmesentral

Brevika varmesentral

Holm – Nykirke

Holm – Nykirke

Ferdigstilte prosjekter

Ferdigstilte prosjekter

E6 Langset – Labbedalen

E6 Langset – Labbedalen