Rv4 Gran

Aventi leverer elektro- og SRO-kontrakt på Rv4 ved Gran

Bygging av ny firefelts veg med tunnel øst for Gran sentrum på Rv4 startet høsten 2013. I desember 2016 åpnet vegstrekningen med unntak av tunnelen som firefelts veg med midtdeler.

Den 1,7 kilometer lange Granstunnelen med tilstøtende strekninger åpner for trafikk sommeren 2017.

Aventi har kontrakt med Statens vegvesen på elektro- og SRO-leveransen til prosjektet. Dette omfatter deler av veglysleveransen i dagsonene og all leveranse av tekniske installasjoner, trafikkinstallsjoner og sikkerhetsutrustning i tunnelen.

Entreprisen omfatter; hoved- og fordelingstavler, kabelbruer og kabling, vifter, UPS’er, belysning, radio, nettverk, styreskap, PLS-basert styresystem med redundante hoved-PLS’er og 3000 distribuerte I/O, nødstasjoner, ITV og AID, variable og belyste skilt, bommer, etc. Anlegget tilknyttes Vegtrafikk-sentralen i Oslo.

Fibernettverket er levert med tre parallelle subnett og omfatter totalt ca. 150 switcher.

Prosjektet omfatter også en pumpestasjon i tunnelen der Aventi levere komplett instrumentering og styringsutsrustning med lokal HMI.

Mer info om prosjektet finnes på Statens vegvesens nettside.

 

Relaterte prosjekter

Loading

Brevika varmesentral

Brevika varmesentral

E6 Frya – Sjoa

E6 Frya – Sjoa

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

E16 Sandvika – Wøyen

E16 Sandvika – Wøyen

Rv13 Jobergtunnelen

Rv13 Jobergtunnelen

Morgendagens C-ITS system for sikrere trafikk

Morgendagens C-ITS system for sikrere trafikk

Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua

Dalsfjordsambandet

Dalsfjordsambandet

SRO for tunneler i Akershus

SRO for tunneler i Akershus