Morgendagens C-ITS system for sikrere trafikk

Aventi er sterkt involvert i et banebrytende prosjekt som er starten på en revolusjon for sikrere og mer intelligent trafikkstyring.

Norge med sine fjell og fjorder har noen av de lengste tunnelene i verden, der biler i brann utgjør en høy risiko for reisende. Nylig kom regjeringen med forslag til ny lovgivning som krever at ITS skal være en viktig komponent i nye vegprosjekter for å løse disse problemene.

Statens vegvesen følger nøye med på standardiseringsarbeidet som pågår i EU, og innlemmer gradvis de nye standardene i de tekniske spesifikasjonene for norske vegprosjekter.

Prosjektet

Som en del av dette arbeidet, kontaktet Statens vegvesen medlemsforeningen ITS Norge for å sørge for implementering av en ITS-enhet, plassert i veikanten (RSU), basert på den europeiske ETSI EN 302 665 standarden. Erfaringer med denne enheten vil danne grunnlag for tekniske spesifikasjoner som skal brukes i fremtidige offentlige vegprosjekter. Veikant-enheten (RSU) vil bli installert ved inngangen til en tunnel, og et par av vegvesenets biler vil utstyres med tilsvarende om bord-enheter (OBU).

Aventi deltar på møteplassen ITS Arena som er eid av ITS Norge. Som et resultat av deltakelse på denne møteplassen har selskapene Aventi, Triona, og VisionTech inngått en avtale med Statens vegvesen om å danne et prosjektkonsortium med delfinansiering fra Innovasjon Norge.

Konsortiet har delt prosjektet i tre hoveddeler: VisionTech utvikler et OPC-grensesnitt til det eksisterende tunnel-kontrollsystemet, Aventi implementerer OBUer og RSUer for kommunikasjon mellom kjøretøy og infrastruktur, mens Triona utvikler databaser og en webserver, som gir informasjon om biler i og i nærheten av tunnelen.

Permanent bruk

Aventi demonstrerte en tidlig versjon av dette systemet på ITS World Congress i Bordeaux i oktober 2015. Senere vil systemet bli installert på en testvei i Trondheim for godkjenning av Statens vegvesen, før den blir permanent installert ved inngangen til en tunnel i Bodø. Statens vegvesen vil bruke systemet til å tilegne seg praktisk erfaring med den nye teknologien og oppdatere sine tekniske spesifikasjoner tilsvarende. Basert på denne kunnskapen, synes et system av sammenknyttede C-ITS stasjoner langs de fleste hovedveier og motorveier – som samler og deler informasjon – både effektivt og realistisk i nær fremtid.

– Slike systemer kan gi alle biler nødvendig informasjon slik at hver sjåfør kan ta nødvendige forholdsregler med hensyn til trafikkforholdene, basert på sanntidsdata. Det gir en mye sikrere trafikkavvikling, sier teknisk leder Admir Bitanga i Aventi.

 

Aventi_RGB

Tekniske fakta om prosjektet:

  • For OBUer og RSUer bruker Aventi EVK-3300 ITS V2X Evaluation Kit fra Kapsch.
  • EVK-3300 er basert på ETSI EN 302 665 standarden og støtter CAM (Cooperative Awareness Message) og DENM (Desentralized Environmental Notification Message), formidlet via radiokommunikasjon over ITS-G5 5,9 GHz ad hoc-nettverket.
  • ZMQ (Zero Message Queue) brukes som en transportmekanisme for CAMs og DENMs på infrastruktursiden, og mellom EVK-3300 og Ubuntu Linux serveren. ZMQ er et svært effektivt åpen kildekode meldingshåndteringssystem, som også brukes av CERN, NASA, og børsene.
  • På serversiden kodes og dekodes CAMs og DEMs i et ASN.1-PER-format ved hjelp av programvare fra OSS Nokalva.
  • OPC data fra det eksisterende tunnel-kontrollsystemet oversettes til DENMs for trafikkforhold og advarsler, og overføres til biler i og i nærheten av tunnelen.
  • I tillegg gjør serveren kontrollsystemoperatøren i stand til å generere andre trafikkrelaterte DENMs.
  • I hvert kjøretøy, viser OBUene DENMs på en Android-enhet (HTC Nexus) via Bluetooth.
  • I tillegg henter OBUene bildata fra OBD-II-grensesnittet. Denne informasjonen blir overført til CAMs og DENMs, og overføres videre til RSUen og til OBUer i andre biler.

Ordliste

C-ITS: Cooperative Intelligent Transport Systems

RSU: Road Side Unit

OBU: On Board Unit

CAM: Cooperative Awareness Message

DENM: Desentralized Environmental Notification Message

OBD-II: On-Board Diagnostic System

 

Les hva Teknisk Ukeblad skriver om dette.

Les hva Våre Veger skriver om dette.

 

Relaterte prosjekter

Loading

Brevika varmesentral

Brevika varmesentral

Rv4 Gran

Rv4 Gran

E6 Frya – Sjoa

E6 Frya – Sjoa

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

E16 Sandvika – Wøyen

E16 Sandvika – Wøyen

Rv13 Jobergtunnelen

Rv13 Jobergtunnelen

Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua

Dalsfjordsambandet

Dalsfjordsambandet

SRO for tunneler i Akershus

SRO for tunneler i Akershus