Ferdigstilte prosjekter

E6 Øyer – Tretten

Kunde: Land elektriske (elektroentreprenør)
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2011 – 2013
Kontraktsverdi : 7 MNOK
Leveranse:
Omfang: 3500 I/O
PLS-system : Rockwell Allen Bradley, type ControlLogix – redundans
Nettverk : Ethernet/IP i ringløsning (fiberbasert)
Grensesnitt : OPC mot Vegtrafikksentralen i Oslo
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon
Trafikkteknisk utstyr: Euroskilt

 

Oslotunnelen – SRO for Brannvann (jernbane)

Kunde: Veidekke (Totalentreprenør)
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2013 –
Kontraktsverdi : 1 MNOK
Leveranse:
Omfang: 250 I/O
PLS-system : Beijer Mitsubitchi – redundans
Nettverk : Ethernet i ringløsning (fiberbasert)
Grensesnitt : OPC mot Driftssentral i Oslo

 

Oslotunnelen – SRO for Brannventilasjon (jernbane)

Kunde: Veidekke (Totalentreprenør)
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2013 –
Kontraktsverdi : 1,5 MNOK
Leveranse:
Omfang: 300 I/O
PLS-system : Beijer Mitsubitchi – redundans
Nettverk : Ethernet i ringløsning (fiberbasert)
Grensesnitt : OPC mot Driftssentral i Oslo
Streketunnelen

Kunde: KB Elektrotech (elektroentreprenør)
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2013
Kontraktsverdi : 1 MNOK
Leveranse:
Omfang: 1000 I/O
PLS-system : Omron
Nettverk : Ethernet i ringløsning (fiberbasert)
Grensesnitt : OPC mot Vegtrafikksentralen i Bergen

 

Drammen hensetting – SRO for hensettingsanlegg (jernbane)

Kunde: Swietlesky (Totalentreprenør)
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2012 -2013
Kontraktsverdi : 1,5 MNOK
Leveranse:
Omfang: 300 I/O
PLS-system : Beijer Mitsubitchi – redundans
Nettverk : Ethernet i ringløsning (fiberbasert)
Grensesnitt : OPC mot Driftssentral i Drammen

 

Barkåker-Tønsberg – SRO for Jarlsbergtunnelen (jernbane)

Kunde: YIT (Elektroentreprenør)
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2011-2012
Kontraktsverdi : 4,0 MNOK
Leveranse:
Omfang: 800 I/O
PLS-system : Beijer Mitsubitchi – 2 system i redundans
Nettverk : Ethernet i ringløsning – 3 separate ringnett (fiberbasert)
Grensesnitt : OPC mot Driftssentral i Drammen
Systemløsning for termografering

Kunde: Statens vegvesen Vegdirektoratet
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2011- 2012
Kontraktsverdi : 4 MNOK
Leveranse:
Omfang: 6 komplette systemer for termografering av tunge kjøretøy
Teknologi: IR kamera og MPIX kamera med programvare for analyse
Nettverk: Ethernet TCP/IP
Grensesnitt : OPC
Systemene benyttes for å luke ut kjøretøy med feil/mangler som vil bli kontrollert videre.
Systemene skal kobles opp mot et overordnet system for logging og viderebehandling av informasjon.

 

E6 Eidsvolltunnelen

Kunde: Statens vegvesen Region øst
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2010- 2012
Kontraktsverdi : 20 MNOK
Leveranse:
Omfang: 3500 I/O
Hoved-PLS: Allen Bradley, ControlLogix
Nettverk: Ethernet i ring
Grensesnitt : OPC mot Vegtrafikksentralen i Oslo
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon
Trafikkteknisk utstyr: Euroskilt, Swarco
E6 Oppgradering Nordby/Smiehagen

Kunde: Statens vegvesen Region øst
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2010-2012
Kontraktsverdi : 1,5 MNOK
Leveranse:
Omfang: 2500 I/O
Hoved-PLS: Allen Bradley, Control Logix
Nettverk: 2stk. redundante ringer
Grensesnitt : OPC mot Vegtrafikksentralen i Oslo
Aventi skifter ut eksisterende kommunikasjonsløsning og integrerer allerede installert vegkantutstyr. Systemet bygges om så det støtter OPC-standard for VTS-Øst
Rv 557 Ringveg vest (Bergen)

Kunde: Statens vegvesen Region vest
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2009- (ferdigstillelse 2010)
Kontraktsverdi : 25 MNOK
Leveranse:
Omfang: 3500 I/O + Modbus TCP
Hoved-PLS: Allen Bradley, Control Logix
Under-PLS: Wago
Nettverk: Spanning Tree, Modbus TCP
Grensesnitt : OPC mot Vegtrafikksentralen i Bergen
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon
Trafikkteknisk utstyr: Euroskilt, Swarco
Aventi leverer automasjons- og sikkerhets-systemer til ny innfartsveg til Bergen. Prosjektet er første av i alt 3 faser.
E18 Bjørvika SRO (Oslo)

Kunde: Statens vegvesen Region øst
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2008- (ferdigstillelse 2011)
Kontraktsverdi : 10 MNOK
Leveranse:
Omfang: 1200 I/O + Profibus DP
PLS: Allen-Bradley med distribuert IO
Nettverk: Switchet ringnett, Ethernet/IP
Grensesnitt: OPC mot Vegtrafikksentralen i Oslo.
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon
Kamera : LMC
E6 Nøstvedt tunnelen (Akershus)

Kunde: Statens vegvesen Region øst
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2008-2009
Kontraktsverdi : 9 MNOK
Leveranse:
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon
E18 Bjørvika – Festningstunnelen (Oslo)

Kunde: Statens vegvesen Region øst
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2008- (ferdigstillelse 2011)
Kontraktsverdi : 12 MNOK
Leveranse:
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon
Leveranse av AID-system til hovedfartsåren gjennom Oslo sentrum, inklusiv Festningstunnelen og den nye senketunnelen gjennom Bjørvika.
E18 Kleivenetunnelen, Buskerud (Drammen)

Kunde: Land elektriske (elektroentreprenør)
Leverandørstatus: Underleverandør
Tidsrom: 2007-2009
Kontraktsverdi : 6 MNOK
Leveranse:
Omfang: 1200 I/O
PLS: Allen-Bradley med distribuert IO
HMI: RSView (Operatørsystem VTS Porsgrunn)
Nettverk: Ethernet
Kommunikasjon: Fastlinje mot VTS.
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon
E18 Kopstad-Gulli, Vestfold

Kunde: Statens vegvesen Region sør
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Kontraktsverdi : 4 MNOK
Leveranse:
Tidsrom: 2006 –2007
Omfang: 1300 I/O
PLS: Allen-Bradley med distribuert IO
HMI: RSView (Operatørsystem VTS Porsgrunn)
Nettverk: Ethernet
Kommunikasjon: Fastlinje mot VTS.
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon
Frodåstunnelen (Tønsbergpakken), Vestfold

Kunde: Statens vegvesen Region sør
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2006 – 2008
Kontraktsverdi : 5.5 MNOK
Leveranse:
Omfang: 1500 I/O
PLS: Allen-Bradley med distribuert IO
HMI: RSView (Operatørsystem VTS Porsgrunn)
Nettverk: Ethernet
Kommunikasjon: Fastlinje mot VTS.
Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra Vicon og AID fra Traficon

 

Eidet tunnelen (Oppgradering av eksisterende)

Kunde: Statens vegvesen Østfold
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2006
Kontraktsverdi : 2.2 MNOK
Leveranse:
Omfang: 400 I/O
PLS: Allen-Bradley med distribuert IO
Nettverk: ControlNet
Kommunikasjon: Fastlinje mot VTS. Oppringt linje som nødsamband.
Nordbytunnelen (Oppgradering av eksisterende)

Kunde: Statens vegvesen Akershus
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2005 – 2006
Kontraktsverdi : 2.5 MNOK
Leveranse:
Omfang: 1100 I/O +
PLS: Allen-Bradley med distribuert IO
Nettverk: Ethernet
Kommunikasjon: Fastlinje mot VTS. Oppringt linje som nødsamband.
Melkøysundtunnelen, Hammerfest

Kunde: Otera
Leverandørstatus: Underleverandør
Tidsrom: 2003-2004
Kontraktsverdi : 3.5 MNOK
Leveranse:
Omfang: 250 I/O + Profibus DP
PLS/controller: AC800M
Toppsystem: Process Portal A fra ABB
Overordnet nettverk: Ehternett. Switcher fra Hirschmann
Lokalt nettverk: Profibus DP og INSUM motorstyring via Ethernet.
Leveranse av automasjonssystem til undersjøisk tunnelforbindelse mellom Hammerfest og StatoilHydro sin gass-terminal på Melkøya (Snøhvit).
Selta Borgund, Lærdal (2 tunneler)

Kunde: Statens vegvesen Hordaland
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2003- 2004
Kontraktsverdi : 3.6 MNOK
Leveranse:
Omfang: 800 I/O
Overordnet nettverk: Ehternet. Switcher fra Hirschmann
Lokalt nettverk: Ethernet/IP
Blåkollen, Akershus

Kunde: Statens vegvesen Akershus
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2002- 2003
Kontraktsverdi : 2.2 MNOK
Leveranse:
Omfang: 500 I/O
Toppsystem: EasyMap
Overordnet nettverk: Ehternet. Switcher fra Hirschmann
Lokalt nettverk: Ethernet/IP

 

E6 Skedsmovollen – Jessheim

Kunde: Statens vegvesen Akershus
Leverandørstatus: Underleverandør
Tidsrom: 2002
Kontraktsverdi : 1.2 MNOK
Leveranse:
Omfang: 400 I/O
Toppsystem: RSView fra Rockwell Software
Overordnet nettverk: Ehternett. Switcher fra Ontime
Lokalt nettverk: LON
E18 Vestfold

Kunde: Statens vegvesen Vestfold
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2001-2002
Kontraktsverdi : 9.0 MNOK
Leveranse:
Omfang: 6500 I/O
PLS: Allen-Bradley SLC 5/05
Toppsystem: RSView fra Rockwell Software
Nettverk: 100 Mbit Ethernet. Switcher fra Hirschmann
Kommunikasjon: Fastlinje mot VTS.
Videokameraer på samme nettverk
Folgefonntunnelen

Kunde: Statens vegvesen Hordaland
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2001
Kontraktsverdi : 1.2 MNOK
Leveranse:
Omfang: 600 I/O
PLS: Allen-Bradley SLC 5/05
Nettverk: 100Mbit Ethernet
Kommunikasjon: Oppringt linje mot VTS.

 

Åkrafjordtunnelen

Kunde: Statens vegvesen Hordaland
Leverandørstatus: Hovedentreprenør
Tidsrom: 2000
Kontraktsverdi : 1.6 MNOK
Leveranse:
Omfang: 500 I/O
PLS: Allen-Bradley SLC 5/05
Toppsystem: RSView fra Rockwell Software
Nettverk: 100 Mbit Ethernet. Switcher fra Hirschmann
Kommunikasjon: Oppringt linje mot VTS.
Smiehagentunnelen

Kunde: Statens vegvesen Akershus
Leverandørstatus: Underleverandør
Tidsrom: 1998-99
Kontraktsverdi : 3.5 MNOK
Leveranse:
Omfang: 1000 I/O
PLS: Allen-Bradley PLC 5
Nettverk: ControlNet
Kommunikasjon: Fastlinje mot VTS. Oppringt linje som nødsamband.
Rælingstunnelen

Kunde: Statens vegvesen Akershus
Leverandørstatus: Underleverandør
Tidsrom: 1997-98
Kontraktsverdi : 2.8 MNOK
Leveranse:
Omfang: 1000 I/O
PLS: Allen-Bradley PLC 5
Nettverk: ControlNet
Kommunikasjon: Fastlinje mot VTS. Oppringt linje som nødsamband.

Relaterte prosjekter

Loading

Brevika varmesentral

Brevika varmesentral

Holm – Nykirke

Holm – Nykirke

Strindheimtunnelen

Strindheimtunnelen

E6 Langset – Labbedalen

E6 Langset – Labbedalen