Prosjektet er det største i Aventis historie

E6 Langset – Labbdalen

Aventi Technology ble valgt som hovedentreprenør for levering av SRO (styring, regulering og overvåkning) på strekningen E6 Langset – Labbdalen. Strekningens totale lengde er ca. 21 km og inkluderer tre nye vegtunneler – Korslundtunnelen, Morskogstunnelen og Espatunnelen. Alle tunnelene har to løp. Strekningen bygges som 4-felts motorveg med ca. 20 000 kjøretøy/døgn. Kunde er Statens vegvesen Region øst. Kontrakten er den største enkeltkontrakten i Aventis historie med en verdi på 42 millioner kroner.

Arbeidene består i hovedtrekk av levering, montering og installasjon av: Styreskap, PLS-er og nettverk, kjørefeltsignaler, fartsgrenseskilt og variable LED-skilt, bommer, nødstyreskap, fiberanlegg, ITV med AID i og utenfor tunnelen, domekamera ved kryssområder, testing av anlegget mot toppsystem på Vegtrafikksentralen i Oslo.

Anlegget består av ca 8000 signaler fordelt på de tre tunnelene.

Espatunnelen ble åpnet for trafikk høsten 2014. Den lengste av tunnelene, den 2,4 kilometer lange Morskogstunnelen, ble offisielt åpnet den 13. desember. Korslundtunnelen ble åpnet for trafikk i juni 2015.

E6 Langset – Labbdalen SRO (Fellesprosjektet, kontrakt FP4)

Kunde: Statens vegvesen Region øst

Leverandørstatus: Hovedentreprenør

Tidsrom: 2013-

Kontraktsverdi : 42 MNOK

Leveranse:

Omfang: 8000 I/O

PLS-system : 3 SRO-system med Rockwell Allen Bradley, type ControlLogix – redundans

Nettverk : Ethernet/IP i ringløsning (fiberbasert)

Grensesnitt : OPC mot Vegtrafikksentralen i Oslo

Video og hendelsesdeteksjon (AID) : Kamera fra LMC og AID fra Traficon

Trafikkteknisk utstyr: Euroskilt

Relaterte prosjekter

Loading

Brevika varmesentral

Brevika varmesentral

Holm – Nykirke

Holm – Nykirke

Ferdigstilte prosjekter

Ferdigstilte prosjekter

Strindheimtunnelen

Strindheimtunnelen