E6 Frya – Sjoa

E6 Frya – Sjoa åpnet som planlagt

Et av Norges største vegprosjekter, den 33 kilometer lange E6-strekningen mellom Frya og Sjoa, ble åpnet lørdag 17. desember 2016.

Utbygginga har vært delt i to store hovedentrepriser: Frya-Vinstra: Byggeperiode juni 2013 – desember 2016. Vinstra-Sjoa: Byggeperiode januar 2014 – desember 2016. På det meste jobbet ca. 800 anleggsarbeidere på E6 Frya-Sjoa-utbygginga, et prosjekt med en total kostnad på ca. 6,5 milliarder kroner.

Aventi har levert elektro og SRO i de to tunnelene på strekningen; Hundorp-tunnelen og Teigkamp-tunnelen, hver på ca 4 km. Aventi sin produksjon i anlegget har pågått gjennom hele 2016.

Entreprisen har omfattet hoved- og fordelingstavler, kabelbruer og kabling, UPS-er, vifter, belysning, radioanlegg, nettverk, styreskap, PLS-basert styresystem med redundante hoved-PLS-er, distribuert I/O, nødstasjoner, ITV, AID, variable og belyste skilt, bommer, etc. Anlegget tilknyttes Vegtrafikk-sentralen i Oslo.

– Prosjektet er det største i Aventi sin historie og vi er stolt av å ha overlevert et så krevende prosjekt til en fornøyd kunde, sier daglig leder i Aventi Installation Roger Herheim.

Herheim retter samtidig en takk til alle medarbeidere som har bidratt til å gjøre prosjektet til en suksess for Aventi.

– Prosjektet har vært krevende gjennomføringsmessig spesielt på grunn av den den korte produksjonstiden i et langstrakt anlegg, sier prosjektleder Anders Dahlgren.

– En god koordinering mellom lagdelene i prosjektteamet vårt har vært et fremtredende suksesskriterium, forteller Dahlgren videre.

Med dette prosjektet vel i havn har Aventi tatt nye viktige steg i utviklingen som total-leverandør av elektro- og SRO innen samferdselmarkedet. Vi har plassert Aventi på kartet på en positiv måte som befester vår stilling som en av de ledene leverandørene i samferdselsmarkedet.

Mer info om prosjektet finnes på Statens vegvesens nettside.

Relaterte prosjekter

Loading

Brevika varmesentral

Brevika varmesentral

Rv4 Gran

Rv4 Gran

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

Rv80 Hunstadmoen – Bodøelv

E16 Sandvika – Wøyen

E16 Sandvika – Wøyen

Rv13 Jobergtunnelen

Rv13 Jobergtunnelen

Morgendagens C-ITS system for sikrere trafikk

Morgendagens C-ITS system for sikrere trafikk

Hålogalandsbrua

Hålogalandsbrua

Dalsfjordsambandet

Dalsfjordsambandet

SRO for tunneler i Akershus

SRO for tunneler i Akershus