Leveranse av elektroinstallasjon og overvåkningssystem til Hålogalandsbrua

Leveranse av elektroinstallasjon og overvåkningssystem til Hålogalandsbrua

  • 10. august 2015

Aventi inngikk kontrakt med Statens vegvesen den 30.6. 2015  for leveranse av elektroarbeider, installasjon og SRO overvåkningssystem til Hålogalandsbrua og tilstøtende veger og tunneler.

Hålogandsbrua blir Norges nest lengste hengebru når den ferdigstilles i 2017.

Bygging av Hålogalandsbrua rett over Rombaksfjorden gjør E6 hele 18 kilometer kortere, og reisetiden til og fra Narvik mot Vesterålen/Lofoten og Tromsø reduseres med 15-20 minutter, ifølge vegvesenets beregninger.

Kontrakten er en fastpriskontrakt på kr 29,1 millioner kroner. Arbeidene påbegynnes i august 2015.

– Vi er meget fornøyd med å ha vunnet denne kontrakten til den monumentale brua, sier daglig leder Roger Herheim i Aventi Installasjon AS.

 Klikk her for å se en film som Statens vegvesen har laget om prosjektet!