Kontrakt signert med Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, PNØ

Kontrakt signert med Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, PNØ

  • 15. august 2012

Aventi Technology har signert en kontrakt med Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. Prosjekt Nytt Østfoldsykehus er en statlig ansatt prosjektgruppe som prosjekterer et nytt sykehus for sør-øst regionen i Norge.

Aventi Technology har landet underkontrakten som innebærer fullstendig oppgradering og utvidelse av eksisterende SRO-system.

Kunde: Prosjekt Nytt Østfoldsykehus
Leverandør status: Hovedentreprenør
Tidsrom: Mai 2012 til September 2012

 

Kontrakten omfatter:

– Oppgradering og utvide SRO system programmatisk
– Etablere et hardware redundant system ved hjelp av Allen Bradley PLS
– Levere styreskap
– Utvide nettverket
– Levere alle de elektriske arbeidet gjennom vår underleverandør Bravida Norge AS

For ytterligere informasjon om PNØ og prosjektet:

http://www.helse-sorost.no/aktuelt/nyheter/Sider/prosjekt-nytt-ostfoldsykehus-flytter-ut-til-byggeplassen.aspx