Hjertestartere

Hjertestartere

  • 14. mai 2013

Aventi Technology har inngått samarbeidsavtale med Blodstrupmoen knyttet til levering av hjertestartere og kursing i førstehjelp. Vi i Aventi ser det som viktig å fokusere på HMS, og det er en naturlig utvikling å investere i hjertestartere og kompetanse på førstehjelp. Hjertestartere er montert både på kontoret og i våre servicebiler som ferdes mye langs vei og i anlegg.