Aventi Installation

Fokus på installasjon, drift og vedlikehold i tunneler og annen infrastruktur.

ELEKTRO OG INSTALLASJON

Vi tilbyr entrepriser og tjenester innen elektroinstallasjon og kommunikasjon. Vi har bred erfaring innenfor samferdsel over hele landet.

Arbeidet

Aventi Installation utfører levering og montering av fordelingstavler, belysning, vifter, kabler (fiber, kraft, stråle-kabler), antennemaster, UPS-systemer, SOS-kiosker, kabelstiger, komplette pumpestasjoner og avfuktere – samt drift av elektrotekniske anlegg innen samferdsel og annen infrastruktur og industri.

Samarbeid

Aventi Installation har et tett samarbeid med de fremste leverandørene av trafikkteknikk i Norge og internasjonalt. Til sammen garanterer dette for kvalitet og levering til rett tid. Styringssystemer, overvåkingssystemer, sikkerhetsutrustning, trafikkinstallasjoner leveres og monteres i samarbeid med erfarne leverandører.

Oppdragsgivere

Våre oppdragsgivere er ofte Statens Vegvesen og Jernbaneverket hvor vi leverer elektro-entrepriser og vedlikeholdskontrakter, samt delentrepriser under andre hovedentreprenører. Aventi Installation tilbyr også kundene opplæring og driftstjenester som en del av leveringsspekteret.

Aventi Installation ble etablert sommeren 2014.

Les mer om våre referanseprosjekter

Aventi Group – kompetanse innen elektro, automasjon, mobilitet, prosjektering og prosjektledelse på ett sted.