Drift og vedlikeholdsavtale for samband og fjernkontroll

Drift og vedlikeholdsavtale for samband og fjernkontroll

  • 4. august 2021

Elvia har inngått ny avtale med Aventi Technology AS for drift og vedlikehold.

Avtalen omfatter fjernkontroll- og kommunikasjonsutstyr for drift av ca. 180 transformator- og koblingsstasjoner på regionalnettet (RN) i Oslo, Akershus og Østfold.

Aventi utfører også rutinemessig forebyggende vedlikehold som etter løpende vurdering er
nødvendig for å avverge at det skal oppstå funksjonsfeil.

Som tjenesteleverandør utfører Aventi også korrektivt vedlikehold som omfatter bl.a. fortløpende registrering, retting og rapportering av feil samt utarbeidelse av feilstatistikk.

Aventi personell må tilfredsstille Elvia’s høye krav til sikkerhetsklarering.  

Avtalen har en varighet på 2 år med opsjon på forlengelse på 1+1+1+1 år.

Leave a Comment