Aktuelt

Termograferingssystem fra Aventi Technology på NRK Vestlandsrevyen

Et termografingssystem for kontroll av lastebilbremser har blitt satt i drift på flere av Vegvesenets kontrollstasjoner omkring i landet. Her er NRK Vestlandsrevyen sitt innslag som viser dette systemet i bruk. …

New DRS project Malta-Sicily

May 2013, Aventi Technology has received a purchase order from Nexans Norway for systems to be delivered to their project, Malta -Sicily.

Aventi inngår kontrakt på røykventilasjonsanlegg i Oslotunnelen

Aventi Technology AS har inngått avtale med Veidekke ASA om leveranse av SRO system til Røykventilasjonsanlegg i Oslotunnelen.

Aventi har undertegnet kontrakt for SRO-jobb på E6 Langset – Labbdalen

Statens vegvesen har innstilt Aventi Technology som nummer en til SRO-leveransen for strekningen E6 Langset – Labbdalen, og kontrakt er nå undertegnet. Strekningens totale lengde er ca. 21 km og …

Aventi inngår kontrakt på brannvannsanlegg i Oslotunnelen

Aventi Technology AS har inngått avtale med Veidekke ASA om leveranse av SRO system til Brannvannsanlegget i Oslotunnelen.

Prosjektsamarbeid med NLI Elektrosystemer

Aventi Technology innleder samarbeid med NLI Elektrosystemer med tanke på prosjektsamarbeid innen Industri og Olje & Gass.

Hjertestartere

Aventi Technology har inngått samarbeidsavtale med Blodstrupmoen knyttet til levering av hjertestartere og kursing i førstehjelp.

Technology signerer kontrakt med KB Electrotech

Aventi Technology har signert en kontrakt med KB Electrotech. Prosjektet er den nye veitunnelen, Strindheim Tunnel, gjennom sentrum av Trondheim.

Kontrakt signert med Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, PNØ

Aventi Technology har signert en kontrakt med Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. Prosjekt Nytt Østfoldsykehus er en statlig ansatt prosjektgruppe som prosjekterer et nytt sykehus for sør-øst regionen i Norge.

Aventi inngår kontrakt på E6 Trondheim – Stjørdal, Strindheimstunnelen med dagsoner

Aventi Technology AS har inngått avtale med KB electrotech om leveranse av SRO og AID system til E6 Strindheimstunnelen med dagsoner.