Aktuelt

Norges første tunnel med varmedeteksjon av trafikkbildet

Aventi har utstyrt Strindheimtunnelen med seks termiske kamera for optimal hendelsesdeteksjon ved kompliserte lysforhold. Tradisjonell hendelsesdeteksjon ved bruk av optiske kamera har sine svakheter. I den nye Strindheimtunnelen er det …

Leveranse av elektroinstallasjon og overvåkningssystem til Hålogalandsbrua

Aventi inngikk kontrakt med Statens vegvesen den 30.6. 2015  for leveranse av elektroarbeider, installasjon og SRO overvåkningssystem til Hålogalandsbrua og tilstøtende veger og tunneler. Hålogandsbrua blir Norges nest lengste hengebru …

Aventi leverer overvåkningssystemene til jernbanen mellom Holm og Nykirke

Aventi er leverandør til Eltel på komplett SRO-leveranse for det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke forbi Holmestrand. Jernbaneverket startet byggingen av det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen høsten 2010. Strekningen …

Aventis systemer oppdager feil kjøreretning i Strindheimtunnelen

Systemene levert av Aventi Technology er sentrale i å detektere kjøretøy i feil kjøreretning i Strindheimtunnelen. Ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge forteller operatør Per Morten Trymer at “det er ingen mulighet …

Den smarteste tunnelen

Artikkel om vår leveranse i Strindheimtunnelen fra Teknisk Ukeblad: Les mer her

Strindheimstunnelen klar for åpning

Norges mest moderne tunnel bestod ildprøven og blir offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg 24. juni (se link til nrk.no under) Aventi Technology har levert SRO-systemen til prosjektet inkludert video- …

Aventi Technology har inngått samarbeidsavtale med BLIP SYSTEMS

Aventi Technology og Danske BLIP Systems inngår samarbeid for å utvide sporingsløsningen BlipTrack til det norske markedet.

Termograferingssystem fra Aventi Technology på NRK Vestlandsrevyen

Et termografingssystem for kontroll av lastebilbremser har blitt satt i drift på flere av Vegvesenets kontrollstasjoner omkring i landet. Her er NRK Vestlandsrevyen sitt innslag som viser dette systemet i bruk. …

New DRS project Malta-Sicily

May 2013, Aventi Technology has received a purchase order from Nexans Norway for systems to be delivered to their project, Malta -Sicily.

Aventi inngår kontrakt på røykventilasjonsanlegg i Oslotunnelen

Aventi Technology AS har inngått avtale med Veidekke ASA om leveranse av SRO system til Røykventilasjonsanlegg i Oslotunnelen.