Aventis systemer oppdager feil kjøreretning i Strindheimtunnelen

Aventis systemer oppdager feil kjøreretning i Strindheimtunnelen

  • 26. august 2014

Systemene levert av Aventi Technology er sentrale i å detektere kjøretøy i feil kjøreretning i Strindheimtunnelen. Ved Vegtrafikksentralen i Midt-Norge forteller operatør Per Morten Trymer at “det er ingen mulighet for at en bil kan kjøre gjennom tunnelen i feil kjøreretning uten at dette blir registrert “. Les mer hos Adresseavisen her.