Aventi Technology har inngått samarbeidsavtale med BLIP SYSTEMS

Aventi Technology har inngått samarbeidsavtale med BLIP SYSTEMS

  • 27. august 2013

Aventi Technology og Danske BLIP Systems inngår samarbeid for å utvide sporingsløsningen BlipTrack til det norske markedet.


Positiv_blip_logo

Over hele verden blir trafikken i byene og på veiene stadig tettere, og behovet for innovative løsninger for å bedre trafikkflyten er sterkt økende, siden mulighetene for å utvide det eksisterende veinettet er begrenset. Med BLIP Systems kombinerte Bluetooth- og WiFi-løsning BlipTrack og trafikkerfaringen til Aventi Technology, står de to selskapene sammen om å gi norske byer nye, innovative måter å bekjempe trafikkøer på.

“Vi gleder oss over å ha inngått partnerskap med BLIP Systems og ser frem til å implementere deres Bluetooth- og WiFi-teknologi, til å samle inn sanntidsdata til bruk i våre eksisterende ITS-løsninger og til å forbedre trafikkflyten og sikkerheten i urbane områder”, sier administrerende direktør Terje Hundere i Aventi Technology AS.

Hva er BlipTrack?

BlipTrack fungerer ved å plassere små sensorer på strategiske nøkkelpunkter, som i veinett, på flyplasser eller offentlige transportsentre. Ved sporing av Bluetooth- og WiFi-utstyr som mobiltelefoner, nettbrett og håndfrie installasjoner i biler er det mulig å måle trafikkflyt og beregne reisetid. Dette gir flyplasser, veimyndigheter og andre trafikkenheter en rekke nye muligheter til å sende ut køvarsler og endre veiskilting i sanntid. De kan også evaluere og regulere trafikksignaler for å optimalisere flyten, redusere CO2-utslipp og mye mer, til en brøkdel av kostnadene forbundet med tradisjonelle teknologier, som kameraer, radarer og induktorer.

Bluetooth- og WiFi-teknologier kan brukes til å beregne reisetid, for disse teknologiene er nå allestedsnærværende. Stadig flere mennesker bruker smarttelefoner der både Bluetooth og Wi-Fi er integrert, og stadig flere biler er ustyrt med håndfrie systemer.

De innsamlede dataene er kodet og inneholder ingen personopplysninger, så personvernet er garantert.

BlipTrack brukes i dag på veiene i 15 av de 20 største byene i Danmark, og systemet har ekspandert globalt til land som Canada, USA, Tyskland, Sveits, Storbritannia, Sverige, Norge, New Zealand og Australia. I tillegg er løsningen installert på mer enn 20 internasjonale flyplasser, inkludert Oslo, Amsterdam, Toronto og Dubai. I løpet av den siste tiden har også flere jernbanestasjoner i Nederland tatt systemet i bruk.

«Aventis unike kunnskaper og erfaringer innen veitrafikk, automatisering og telematikk utfyller vår BlipTrack-løsning og vil gi merverdi til norske kunder, sier salgsdirektør Preben Andersen i BLIP Systems.

Om BLIP Systems:

BLIP Systems er et privateid selskap for trådløs teknologi med hovedkvarter i nærheten av den danske byen Aalborg. Det ble etablert i august 2003 som en MBO av Bluetooth-aktivitetene til Ericsson Danmark. Visjonen bak BLIP Systems (Bluetooth Local Infotainment Point) var å bruke de nye konnektivitetsmulighetene i mobiltelefoner, som Bluetooth og WiFi, til å levere nærhetstjenester. BLIP Systems 16 meget erfarne medarbeidere har gjort selskapets visjon til virkelighet. BLIP Systems fokuserer på utvikling og salg av sporingsløsningen BlipTrack. Systemet ble først utviklet for målrettet kømåling på flyplasser, men er nå utvidet til å inkludere flyt- og køanalyser i veitrafikken, på jernbanestasjoner, i byer og andre steder.

Se også: Blip Systems hjemmeside