Aventi leverer overvåkningssystemene til jernbanen mellom Holm og Nykirke

Aventi leverer overvåkningssystemene til jernbanen mellom Holm og Nykirke

  • 26. juni 2015

Aventi er leverandør til Eltel på komplett SRO-leveranse for det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke forbi Holmestrand. Jernbaneverket startet byggingen av det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen høsten 2010. Strekningen skal være ferdig i 2016.

Det nye sporet er 14,3 km langt og over 12 km går i tunnel. Det skal installeres komplett system med ca 6000 I/O , og som styres av 44 Redundante Mitsubishi PLSer. Leveransen omfatter også 14 robuste operatørpaneler for overvåkning og kontroll lokalt. Kommunikasjon går over CC-link fibernettverk og har direkte kommunikasjon mot driftssentralen på Fjell i Drammen.

Kontraktsverdien er på 12,8 millioner kroner og er en viktig del at totalprosjektet som Eltel leverer. Aventi har utviklet standard løsninger for jernbanen som vil brukes i prosjekter fremover

– At Aventi ble valgt til underleverandør på SRO-leveransen for det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke viser at vi har riktig og etterspurt kompetanse innenfor samferdselssektoren. Vi er stolte av å bidra til sikkerhet og overvåkning på den nye strekningen, sier administrerende direktør, Terje Hundere og prosjektansvarlig Lasse Olesen i Aventi.