Aventi inngår kontrakt på E6 Øyer-Tretten

Aventi inngår kontrakt på E6 Øyer-Tretten

  • 2. mars 2012

Aventi Technology AS har inngått avtale med Land Elektriske om leveranse av SRO/AID system til strekningen E6 Øyer-Tretten.

Strekningen har en lengde på 13,5 km bestående av tofeltsveg med midtrekkverk, forbikjøringsfelt og tunnel.

 

Kunde: Land Elektriske
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2010-(Ferdigstillelse 2013)
Kontraktsverdi: 7,5 MNOK.

 

Aventis leveranse vil bestå av følgende:

2 stk. Allan Bradley PLSér. ControlLogix
2 stk. HMI display.
2100 stk. distribuert I/O. Point IO
Ethernet i redundant fiber ring
OPC grensesnitt mot Vegtrafikksentralen i Oslo
Hendelsesdeteksjon (AID)
Trafikktekniske utstyr som mekaniske variable skilte

 

Link til video

Link til SVV side om prosjektet