Aventi inngår kontrakt på brannvannsanlegg i Oslotunnelen

Aventi inngår kontrakt på brannvannsanlegg i Oslotunnelen

  • 14. mai 2013

Aventi Technology AS har inngått avtale med Veidekke ASA om leveranse av SRO system til Brannvannsanlegget i Oslotunnelen.

Prosjektet omfatter styring, regulering og overvåkning av 3 nye pumpestasjoner i forbindelse med det nye brannvannsanlegg i Oslotunnelen.

Kunde: Veidekke ASA
Leverandørstatus: Underentreprenør
Tidsrom: 2013-(Ferdigstillelse 2014)

Aventis leveranse vil bestå av følgende:

PLSer, I/O og RTU. Grensesnitt mot toppsystemet Spectrum.

Link til Jernbaneverkets omtale av prosjektet: http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Prosjekter/Brannsikring-Oslotunnelen/Klart-for-brannvannsanlegg-i-Oslotunellen/