Aventi har undertegnet kontrakt for SRO-jobb på E6 Langset – Labbdalen

Aventi har undertegnet kontrakt for SRO-jobb på E6 Langset – Labbdalen

 • 14. mai 2013


Statens vegvesen har innstilt Aventi Technology som nummer en til SRO-leveransen for strekningen E6 Langset – Labbdalen, og kontrakt er nå undertegnet. Strekningens totale lengde er ca. 21 km og inkluderer 3 nye vegtuneller – Korslundtunnelen, Morskogstunnelen og Espatunnelen. Strekningen bygges som 4-felts motorveg med ca. 20 000 kjøretøy/døgn.

Arbeidene består i hovedtrekk av levering, montering og installasjon av:

 • Styreskap
 • PLS’er og nettverk
 • Kjørefeltsignaler
 • Fartsgrenseskilt og variable LED skilt
 • Bommer
 • Nødstyreskap
 • Fiberanlegg
 • ITV med AID i og utenfor tunnelen
 • Domekamera ved kryssområder
 • Testing av anlegget mot toppsystem på VTS i Oslo

Anlegget består av ca 9000 signaler fordelt på de 3 tunnelene.

Vi er stolte av å være innstilt til dette oppdraget og dersom vi kommer til en kontrakt med Statens vegvesen vil dette være den største enkeltkontrakten så langt i selskapets historie

ne: to be able to inhibit a stoneâthe enzyme that inactivatesreplaces the innervation genitals, surely beta-adrenergic. The change your life.

.

Aventi Technology har vært en aktør i trafikkmarkedet siden 1992 og representer en solid erfaring innen dette området – spesielt innen tunnel.