Aventi Technology

Fokus på teknologi, systemintegrasjon, løsninger og tjenester.

AUTOMASJON OG SYSTEMINTEGRASJON

Vi er en uavhengig totalleverandør av automatiseringsløsninger og servicetjenester med fokus på anvendelse innen infrastruktur og industri.

Erfaring og kompetanse

Vår kjernevirksomhet innenfor automasjon og industriteknikk spenner fra sensor til toppsystem – med prosjektering, programmering, installasjon, drift og vedlikehold av PLS-baserte overvåknings- og styringssystemer som kjerneområde.

Våre kunder finner du innen trafikk og samferdsel, men vi leverer også innen segmentene industri, olje og gass samt energi og miljø.

Utvikling

Det sentrale begrepet innenfor vår tenkning omkring trafikk og samferdsel er ITS: Intelligent Transportation Systems.

Det er en totalarkitektur for styring, kontroll, informasjonsflyt og overvåkning innenfor transportsektorene. ITS omfatter alle former for sensorer, sikkerhetssystemer, kameraovervåkning, informasjonstavler, variable skilt, værdata, kontrollsystemer og eksterne koblinger. Hele arkitekturen knyttes sammen med standardbasert datakommunikasjon.

Aventi Technology jobber  med utvikling av en kommunikasjonsenhet for fremtidens bil-til-bil og vei-til-bil-kommunikasjon. Prosjektet er et samarbeid med Statens Vegvesen, og får støtte fra Innovasjon Norge.

Les mer om våre referanseprosjekter

Aventi Group – kompetanse innen elektro, automasjon, mobilitet, prosjektering og prosjektledelse på ett sted.