Arkiv for: november 2015

Norges første tunnel med varmedeteksjon av trafikkbildet

Aventi har utstyrt Strindheimtunnelen med seks termiske kamera for optimal hendelsesdeteksjon ved kompliserte lysforhold. Tradisjonell hendelsesdeteksjon ved bruk av optiske kamera har sine svakheter. I den nye Strindheimtunnelen er det …

Leveranse av elektroinstallasjon og overvåkningssystem til Hålogalandsbrua

Aventi inngikk kontrakt med Statens vegvesen den 30.6. 2015  for leveranse av elektroarbeider, installasjon og SRO overvåkningssystem til Hålogalandsbrua og tilstøtende veger og tunneler. Hålogandsbrua blir Norges nest lengste hengebru …

Aventi leverer overvåkningssystemene til jernbanen mellom Holm og Nykirke

Aventi er leverandør til Eltel på komplett SRO-leveranse for det nye dobbeltsporet mellom Holm og Nykirke forbi Holmestrand. Jernbaneverket startet byggingen av det nye dobbeltsporet på Vestfoldbanen høsten 2010. Strekningen …